Sågverket i Glommersträsk

Välkommen till Glommers Timber AB!

Glommers Timber grundades 1956 - och har sedan dess varit ett privatägt sågverk som strävat efter att sätta kundens behov i centrum. Utgångspunkten är en långsamväxande högkvalitativ råvara, primärt tallkubb, som på ett varsamt sätt avverkats i vårt närområde. En annan viktig utgångspunkt är våra kompetenta och engagerade medarbetare.

 Idag kan vi erbjuda sågade och justerade varor. Vårt sortiment är huvudsakligen 3m. Vår kapacitet är drygt 70 000 m3 utsågad vara per år.