Varje kund är unik - och har unika behov

Vårt produkterbjudande har sin utgångspunkt i kundens unika behov. Därför jobbar vi enbart med kundanpassade dimensioner.

För närvarande sågar vi följande dimensioner (mm):

20x94

21x71

22x72

24x95

25x75

30x69

31x115

37x99

42x102

46x96

50x88

50x96

50x100

50x111

50x115

75x100

 

Utöver sågade trävaror erbjuder vi också cellulosaflis, sågspån och bark. Vi erbjuder också efter behov transportlösningar.

Under verksamhetsåret 2019 kommer vi att bredda erbjudandet med högre andel tjänster – t ex nya och innovativa logistiklösningar.

Kontakta oss för mer information.