GLOMMERS TIMBER AB SÖKER NYA MEDARBETARE AV DET RÄTTA VIRKET

– ÄR DU EN AV DEM?

Glommers Timber AB befinner sig just nu i en expansiv fas och behöver
därför stärka upp verksamheten med ett antal kompetenser.

Produktionschef, läs om jobbet här

Tekniker med el behörighet, läs om jobbet här