Sågverkets historia

Sågverket i Glommersträsk har gamla anor. 1999 bildades Norrfog Såg AB som drevs fram till 2010 då IKEA gick in som delägare i sågverkets moderbolag via bolaget 3ID Holding AB.

I juni 2013 förvärvade 3ID Holding AB de övriga aktierna i moderbolaget – och IKEA Industry blev därmed 100 % ägare till både moderbolag och dess dotterbolag, Norrfog Såg AB. I samband med IKEAs helägande, skiftade sågverket namn till IKEA Industry Glommersträsk AB. Sedan dess har IKEA Industry AB gjort omfattande investeringar i syfte att modernisera och effektivisera sågverket. Fokus har varit förädling inom möbelindustrin.

1 februari 2018 förvärvade Stockhult Holding AB samtliga aktier i IKEA Industry Glommersträsk AB – och bytte namn till Glommers Timber AB (samma organisationsnummer).